Znalec nehnuteľností


Slovenská technická univerzita, stavebná fakulta 2004.
Zameranie: Znalec, projektant.

 Realitná kancelária ROVEXreality poskytuje služby vypracovania znaleckých úkonov v rámci požiadaviek slovenskej legislatívy a pre individuálne potreby klientov, najmä pre nasledujúce účely: ohodnotenie majetku pre účel zriadenia záložného práva pri získavaní bankových úverov, pre všetky banky ( zazmluvnený aj zo SLSP, a. s.).
 Znalecké posudky v exekučnom konaní.