Plná moc je v bankách neakceptovaná pri podpise záložnej zmluvy. (hypotéky)

V nadväznosti na legislatívne zmeny platné od 1.5.2014, nie je možné v bankách podpisovať záložné zmluvy na základe plnej moci.
Klient môže podpísať na základe plnej moci úverovú zmluvu, avšak nie záložné zmluvy. Ide o legislatívnu zmenu, ktorú banka nemôže ovplyvniť. V prípade podpisu záložných zmlúv na základe plnej moci bude takáto záložná zmluva považovaná za neplatnú.
V prípade obchodov, kde klient využíva na podpis úverovej zmluvy plnú moc je potrebné upozorniť klienta na skutočnosť, že legislatívna úprava neumožňuje podpis záložnej zmluvy na základe plnej moci.