Právne služby

Postup predaja a kúpy alebo podnájmu nie je jednoduchá záležitosť a preto sú naši makléri vždy pripravení Vám pomôcť aj v oblasti právnej stránky predaja alebo kúpy nehnuteľnosti. Našich maklérov školíme v oblasti obchodného práva, aby vedeli našim klientom poskytnúť plnohodnotné právne poradenstvo počas celého procesu predaja.
Našim klientom poskytujeme komplexné a efektívne profesionálne právne služby a právne poradenstvo. Klientom dáme vypracovať kúpne zmluvy, záložné zmluvy, nájomné zmluvy, úverové zmluvy, vklady na kataster, darovacie zmluvy, znalecké posudky, pomoc pri dedičskom konaní, poprípade vieme zastúpiť  klienta aj pri jednaní s Veriteľmi. Pri tvorbe zmlúv spolupracujeme snami blízkou advokátskou kanceláriou, s ktorou máme nadviazanú dlhoročnú spoluprácu, takže naši klienti majú istotu, že zmluvy budú vypracované vždy riadne a včas.
Advokátska kancelária - LAW OFFICE
JUDr. Matej VALJENT
tel./fax: +42138/749 73
Mobil: +421907 631 006
e-mail: valjentm@gmail.com