Otvorenie predajne kobercov v Partizánskom
20.09.2015
ROVEXreality v zastúpení Františkom Ďurčekom po úspešnom sprostredkovaní prenájmu priestorov bývalej reštaurácie Hades, pri prvom otvorení novej predajne kobercov v Partizánskom, v bývalých priestoroch Šnekbar.