Pochvala na manažéra Jozefa Stanislava
15.03.2016
Vážený pán Stanislav,  

kolega pán Andrezál ma informoval, že včerajšie stretnutie, ktoré ste pripravili s Vašimi 4 klientmi bolo pripravené na vysoko profesionálnej úrovni. Verím, že naša spolupráca bude v budúcnosti prospešná pre obidve strany . Oblasť západného Slovenská mám na obchodnom úseku na starosti ja a teda budeme spolu komunikovať častejšie.
  

Dovoľujem si Vás požiadať, aby ste mi poslali mená tých klientov, ktorí sa na včerajšom stretnutí zúčastnili a stručnú informáciu ku každému klientovi, v akom stave je príprava ich akcie.  Predpokladáme, že najbližšie k podpisu zmluvy.
     

V zmysle včerajšej dohody s pánom Andrezálom, Vám v prílohe posielam aj porovnanie domov vyrábaných našou progresívnou technológiou a murovaných stavieb, resp. drevodomov. Tieto porovnania boli vypracovali na základe externých podkladov od skupiny špecializujúcej sa na silikátové konštrukcie pod vedením Alfreda Van Den Meulena a Fakulty silikátov Viedenskej univerzity, upravené pre účely marketingu. Tieto dokumenty môžete používať pri komunikácii s Vašimi klientmi v prípade, že budú argumentovať tým, že majú záujem o murovanú stavbu, resp. iný typ prefabrikovaného domu. Mnohé veci, ktoré sú v týchto dokumentoch uvedené, Vám kolega už pri rokovaní naznačil, no podrobnejšie rozpísané to nájdete v prílohe.
  
Budeme veľmi radi, ak si na školenie pripravíte aj niektoré Vaše skúsenosti z komunikácie s Vašimi klientmi. Máme na mysli najmä tie skúsenosti, kedy Vám klienti hovoria, že nechcú domy vyrobené našou technológiou ale uprednostňujú inú technológiu a Vy zatiaľ ešte neviete argumentovať a presvedčiť ich, prečo by mali svoje rozhodnutie zmeniť v prospech našej technológie.


V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

S úctou Zuzana Žitniaková, obchodný úsek